Svolders substansvärde 2015-12-18: 130 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 28 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 26 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 122,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 5 procent.


Release Release