Svolders substansvärde 2012-07-06: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 65 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 5 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


Release Release