Svolders substansvärde 2014-12-23: 104 SEK/aktie.

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2014 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 21 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


PDF PDF