Svolders substansvärde 2009-03-06

Svolders substansvärde minskade med 2 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 6 mars var 39 kr per aktie.
Detta var 2 kronor lägre jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2009 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 7 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 31,20 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 20 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf