Svolder: Flaggningsmeddelande Elos Medtech

Svolder AB (publ) har den 3 mars 2017 förvärvat 5 800 B-aktier i Elos Medtech AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 606 100 B-aktier. Detta motsvarar 10,0 procent av aktiekapitalet och 3,8 procent av rösterna i Elos Medtech AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release