Förändring av antalet A- och B-aktier i Svolder AB (publ)

Under september månad har Svolder AB (publ) på aktieägares begäran genomfört omstämpling av 120 A-aktier till motsvarande antal B-aktier i bolaget.

Efter omstämplingen kommer Svolders 102 400 000 aktier att vara fördelade på 4 982 568 A-aktier (10 röster vardera) och 97 417 432 B-aktier (1 röst vardera) och totalt 147 243 112 röster. Se tabell nedan:

Aktieslag före omstämpling omstämpling efter omstämpling
A-aktier 4 982 688 – 120 4 982 568
B-aktier 97 417 312 + 120 97 417 432
Totalt: 102 400 000 102 400 000

Stockholm den 30 september 2022


Förändring av antalet A- och B-aktier i Svolder AB (publ) Förändring av antalet A- och B-aktier i Svolder AB (publ)