Svolders substansvärde 2023-01-27: 62 SEK per aktie

Svolders substansvärde var oförändrat 62 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2023 har Svolders substansvärde ökat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 11 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 69,64 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 90,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 43 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2023-01-27: 62 SEK per aktie Svolders substansvärde 2023-01-27: 62 SEK per aktie