Svolders substansvärde 2012-01-27: 65 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 10 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 9 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf