Valberedningens förslag till styrelse och revisorer

Svolders valberedning har meddelat bolaget att den till årsstämman den 21 november 2007 kommer att föreslå omval av de fyra styrelseledamöterna Christer Dahlström, Mats Guldbrand, Karin Kronstam och Rolf Lundström. Därutöver föreslås att nyvälja Eva-Lotta Kraft. MatsOla Palm har undanbett omval. Valberedningen föreslår dessutom att Karin Kronstam omväljs till styrelsens ordförande.

Eva-Lotta Kraft är civilingenjör från KTH och har därtill en MBA-examen från Uppsala Universitet. Hon är född 1951 och bosatt i Nacka. Eva-Lotta Kraft har arbetat i ledande befattningar inom bland annat Totalförsvarets Forskningsinstitut FOI, Siemens-Elema och Alfa Laval. Hon är för närvarande styrelseledamot i Morphic Technologies AB, Munters AB, AB Ångpanneföreningen samt Samhall AB.

Valberedningen föreslår vidare att till bolagets revisorer för de kommande fyra verksamhetsåren nyvälja Catarina Ericsson och Magnus Svensson Henryson, båda auktoriserade revisorer anställda på Öhrlings PriceWaterhouseCoopers AB.

Förslag till arvoden mm kommer att presenteras i kallelsen till årsstämman.


wkr0032.pdf wkr0032.pdf