SVOLDERS INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2011/2012

VERKSAMHETSÅRET 2011/2012
Delårsrapport I, 3 månader 2011/2012: 13 december 2011
Delårsrapport II, 6 månader 2011/2012: 16 mars 2012
Delårsrapport III, 9 månader 2011/2012: 15 juni 2012
Bokslutskommuniké, 12 månader 2011/2012: 26 september 2012
Årsredovisning, 2011/2012: Början av november 2012
Årsstämma, 2011/2012: 21 november 2012

Stockholm den 31 augusti 2011
SVOLDER AB (publ)


wkr0005.pdf wkr0005.pdf