Svolders substansvärde 2015-11-27: 129 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 29 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 115,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 10 procent.


Release Release