SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-02-03: 189 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde var oförändrat med 189 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 3 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 200,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 265,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 40 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 13 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 4 procent.  


Release Release