SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2015-11-13: 129 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2015 har Svolders substansvärde ökat med 25 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit med 24 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 117,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent.


Release Release