Svolders substansvärde 2008-03-07

Svolders substansvärde minskade med 3 kr per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde fredagen den 7 mars var 71 kr per aktie.
Detta var 3 kronor lägre jämfört med föregående fredag.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde minskat med 2 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 53,75 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 25 procent.