Svolders substansvärde 2022-01-28: 62 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 16 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 15 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 67,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 8 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 100,20 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 61 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-01-28: 62 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-01-28: 62 SEK per aktie