BOKSLUTSKOMMUNIKÉ 2009/2010

1 september 2009 – 31 augusti 2010

- Periodens redovisade resultat (12 mån) var 186,3 (-120,7) MSEK,  motsvarande 14,60 (-9,40) SEK per aktie.
- Substansvärdet ökade 24,8%, justerat för utdelning, till 70,20 SEK per aktie.
- Aktiekursen (B) steg 26,0%, justerat för utdelning, till 64,75 SEK per aktie.
- Småbolagsindex CSRX och Stockholmsbörsens breda index SIXRX  ökade 17,7 respektive 16,9%.
- Substansvärderabatten på balansdagen uppgick till 7,8%.
- Substansvärdet den 17 september var 75 SEK per aktie och aktiekursen 66,50 SEK.
- Utdelningsförslag 4,00 (3,00) SEK per aktie.

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
Positiva: Beijer Alma, Nolato och Beijer Electronics
Negativa: Niscayah, Unibet och Transcom

Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
Ökat: HiQ, Transcom och Unibet
Minskat: Getinge, Peab och Elekta

Årsstämman hålls den 17 november 2010 i Stockholm.


wkr0007.pdf wkr0007.pdf