Svolders substansvärde 2016-11-18: 176 SEK/aktie (exkl. utdelning om 2,75 SEK)

Svolders substansvärde ökade med 5 SEK/aktie föregående vecka, justerat för utdelningen om 2,75 SEK/aktie som avskiljdes den 16 november 2016.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 32 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 184,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 206,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 18 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release