SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-01-08: 127 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde minskade med 8 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 5 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 6 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 119,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 6 procent.


Release Release