Svolders substansvärde 2020-05-15: 107 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 22 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 17 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 92,10 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 14 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 113,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 5 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-05-15: 107 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-05-15: 107 SEK per aktie