FLAGGNINGSMEDDELANDE

Svolder AB har idag köpt 110.000 B-aktier i Resco AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 1.900.000 B-aktier, vilket utgör 5,2 procent av aktiekapitalet och 3,3 procent av rösterna i Resco AB (publ). Stockholm den 2 mars 2006


wkr0007.pdf wkr0007.pdf