Svolders substansvärde 2022-11-11: 57 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 23 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 28 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 64,42 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 13 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 86,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 51 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-11-11: 57 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-11-11: 57 SEK per aktie