Antal aktier och röster i Svolder AB (publ) den 31 januari 2022

Som tidigare informerats i pressmeddelande 2022-01-10 samt 2022-01-14 har Svolder under januari månad genomfört en uppdelning av bolagets aktier (så kallad aktiesplit 4:1).

I enlighet med beslut på Svolders årsstämma den 18 november 2022 har en uppdelning av bolagets aktier genomförts, varigenom varje befintlig A-aktie och B-aktie delats upp i fyra nya aktier av samma aktieslag (så kallad aktiesplit 4:1).

Efter uppdelningen har det totala antalet aktier i Svolder ökat från 25 600 000 till 102 400 000 stycken, fördelat på 4 982 688 av serie A och 97 417 312 aktier av serie B. Varje B-aktie har en (1) röst och varje A-aktie har tio (10) röster, vilket innebär att totala antalet röster uppgår till 147 244 192.

Aktiekapitalet är oförändrat 128 000 000 kronor och det nya kvotvärdet uppgår till 1,25 kronor per aktie.


Antal aktier och röster i Svolder AB (publ) den 31 januari 2022 Antal aktier och röster i Svolder AB (publ) den 31 januari 2022