Flaggningsmeddelande Nocom

Svolder AB har per den 7 november 2007 förvärvat 1 000 000 B-aktier i Nocom AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 7 109 000 B-aktier, vilket utgör 6,1 procent av aktiekapitalet och 5,6 procent av rösterna i Nocom AB (publ).


wkr0018.pdf wkr0018.pdf