Svolders substansvärde 2011-05-13: 85 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2011 har Svolders substansvärde ökat med 1 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 1 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 17 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf