ÅRSREDOVISNING 2009/2010 PUBLICERAS

Svolders årsredovisning för verksamhetsåret 2009/2010 finns från och med idag tillgänglig på bolagets hemsida, www.svolder.se. Den tryckta årsredovisningen kommer att distribueras till aktieägare samt övriga registrerade intressenter i början av nästa vecka.

Stockholm 2010-10-28

SVOLDER AB (publ)


wkr0001.pdf wkr0001.pdf