Svolders substansvärde 2013-04-26: 76 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 18 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 13 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 18 procent.


Release Release