Svolders substansvärde 2021-12-23: 292 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 13 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 67 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 34 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 350,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 20 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 438,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 50 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-12-23: 292 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-12-23: 292 SEK per aktie