Svolders bokslutskommuniké 2022/2023

1 september 2022 – 31 augusti 2023

Utfall verksamhetsåret (12 mån)

  • Periodens redovisade resultat var -525 (- 1 186) MSEK, motsvarande -5,10 (-11,60) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 9,0%, inklusive reinvesterad utdelning, till 51,20 SEK per aktie
  • Aktiekursen (B) steg 7%, inklusive reinvesterad utdelning, till 56,90 SEK per aktie
  • Carnegie Small Cap Return Index ökade 0,3%
  • Utdelningsförslag 1,00 (0,90) SEK per aktie

Stora bidragsgivare till substansvärdet (12 mån)
+ Positiva: Ependion, Troax, MilDef
– Negativa: GARO, Elanders, XANO Industri
Större förändringar i aktieportföljen (12 mån)
+ Ökat: Nolato, Arjo, GARO
– Minskat: engcon, Doxa, AGES Industri

Utfall aktuell rapportperiod (3 mån)
1 juni -31 augusti 2023

  • Periodens redovisade resultat var -681 (-242) MSEK, motsvarande -6,70 (-2,40) SEK per aktie
  • Substansvärdet minskade 11,5%
  • Aktiekursen (B) sjönk 5,6%
  • Carnegie Small Cap Return Index minskade 4,0%

Händelser efter rapportperiodens utgång
Substansvärdet var 50 SEK per aktie och aktiekursen 55,25 SEK per den 8 september 2023

Nordic Waterproofing:s huvudägare Kingspan har den 13 september offentliggjort att bolaget inom fyra veckor avser att lämna ett budpliktserbjudande avseende resterande aktier i Nordic Waterproofing till ett pris om 160 SEK per aktie.


Del42223 Del42223