Substansvärde 2010-08-06: 75 SEK/aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 8 procent. 
 
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 65,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 13 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf