Svolders substansvärde 2013-06-07: 77 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 77 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2013 har Svolders substansvärde ökat med 19 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 16 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 66,00 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 14 procent.


Pdf Pdf