Svolders substansvärde 2019-12-27: 138 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 44 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 44 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 134,40 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 185,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 34 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2019-12-27: 138 SEK per aktie Svolders substansvärde 2019-12-27: 138 SEK per aktie