SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-12-08: 212 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 205,50 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 3 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 246,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 16 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release