Svolders substansvärde 2020-09-11: 147 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde ökat med 7 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 145,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 1 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 146,50 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades i nivå med substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-09-11: 147 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-09-11: 147 SEK per aktie