Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång

Preliminärt substansvärde 45 kr vid verksamhetsårets utgång Vid utgången av verksamhetsåret 2003/2004 (1 september 2003 - 31 augusti 2004) uppgick Svolders substansvärde preliminärt till 45 kr per aktie. Under verksamhetsåret steg därmed substansvärdet med 14 procent, justerat för lämnad utdelning. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod stigit 16 procent. Senaste betalkurs på bokslutsdagen för Svolders B-aktie var 44,40 kr, vilket motsvarar en kursuppgång med 21 procent under tolvmånadersperioden inklusive lämnad utdelning. Vid utgången av verksamhetsåret var substansvärderabatten drygt 1 procent. Definitiv bokslutskommuniké publiceras torsdagen den 23 september. Nästa offentliggörande av Svolders substansvärde sker i vanlig ordning måndagen den 13 september i anslutning till börsens öppnande. Frågor med anledning av detta meddelande kan ställas till Ulf Hedlundh, verkställande direktör, telefon 08-440 37 73. Svolder är ett rent investmentbolag som placerar i börsnoterade aktier i svenska små och medelstora företag. Bolaget är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Svolders substansvärde offentliggörs veckovis och finns tillgängligt på bolagets hemsida. Ytterligare information om verksamheten finns på bolagets hemsida (www.svolder.se). ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/03/20040903BIT00150/wkr0001.pdf


wkr0001.pdf wkr0001.pdf