Svolders substansvärde 2022-02-04: 64 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 14 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 70,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 10 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 115,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 81 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-02-04: 64 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-02-04: 64 SEK per aktie