Svolders substansvärde 2008-12-23

Svolders substansvärde var oförändrat 37 kronor per aktie föregående vecka.

Svolders substansvärde tisdagen den 23 december var 37 kr per aktie.
Detta var oförändrat jämfört med föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2008 har Svolders substansvärde, justerat för lämnad utdelning, minskat med 44 procent. Småbolagsindex CSX har under motsvarande tidsperiod minskat med 47 procent.

Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 27,40 kr, vilket innebär att substansvärderabatten var 26 procent.


wkr0003.pdf wkr0003.pdf