Substansvärde 2010-06-18: 74 SEK/aktie

Svolders substansvärde var oförändrat med 74 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2010 har Svolders substansvärde ökat med 12 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 4 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 62,75 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 15 procent.


wkr0005.pdf wkr0005.pdf