Svolder: Flaggningsmeddelande Bong

Svolder AB (publ) har den 8 februari 2016, efter konvertering av konvertibelt förlagslån 2013/2018, erhållit 10 909 091 aktier i Bong AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 16 661 088 aktier. Detta motsvarar 7,9 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bong AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release