Svolder: Flaggningsmeddelande XANO

Svolder AB (publ) har den 3 april 2013 sålt 17 000 B-aktier i XANO Industri AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 330 200 B-aktier, vilket utgör 4,8 procent av aktiekapitalet och 1,3 procent av rösterna i XANO Industri AB (publ). Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


Release Release