Svolders informationstillfällen under 2022/2023

Verksamhetsåret 2022/2023

Delårsrapport I, 3 månader 2022/2023: 13 december 2022
Delårsrapport II, 6 månader 2022/2023: 10 mars 2023
Delårsrapport III, 9 månader 2022/2023: 14 juni 2023
Bokslutskommuniké, 12 månader 2022/2023: 15 september 2023
Årsredovisning, 2022/2023: Inledningen av november 2023
Årsstämma, 2022/2023: 16 november 2023

Stockholm den 4 augusti 2022
SVOLDER AB (publ)


Svolders informationstillfällen under 2022/2023 Svolders informationstillfällen under 2022/2023