Svolders substansvärde 2021-12-03: 276 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 2 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2021 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 58 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 30 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 351,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 27 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 404,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 46 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2021-12-03: 276 SEK per aktie Svolders substansvärde 2021-12-03: 276 SEK per aktie