Svolders substansvärde 2020-06-12: 117 SEK per aktie

Svolders substansvärde minskade med 3 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde minskat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 9 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 105,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 11 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 120,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2020-06-12: 117 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-06-12: 117 SEK per aktie