INFORMATIONSTILLFÄLLEN UNDER 2007

Delårsrapport II, 6 månader 2006/2007: 21 mars
Delårsrapport III, 9 månader 2006/2007: 20 juni
Bokslutskommuniké, 12 månader 2006/2007: 27 september
Årsstämma, 2006/2007: 21 november
Delårsrapport I, 3 mån 2007/2008: 18 december


Stockholm den 16 januari 2007

SVOLDER AB (publ)


wkr0007.pdf wkr0007.pdf