Svolders substansvärde 2022-04-22: 61 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2022 har Svolders substansvärde minskat med 17 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod sjunkit 18 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 60,22 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om knappt 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 95,20 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 55 procent i förhållande till substansvärdet.)


Svolders substansvärde 2022-04-22: 61 SEK per aktie Svolders substansvärde 2022-04-22: 61 SEK per aktie