Svolder: Flaggningsmeddelande Acando

Svolder AB (publ) har den 22 januari 2013 köpt 37 649 aktier i Acando AB (publ). Svolders aktieinnehav uppgår därefter till 500 000 A-aktier och 3 237 649 B-aktier, vilket utgör 5,0 procent av aktiekapitalet och 7,7 procent av rösterna i Acando AB (publ).

Denna information om ägarförändring offentliggörs också via Finansinspektionen.


pdf pdf