Svolders substansvärde 2019-04-26: 124 sek/aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2019 har Svolders substansvärde ökat med 27 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 21 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 116,60 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en rabatt om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 127,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 3 procent i förhållande till substansvärdet.)


Release Release