SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2016-01-29: 125 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 1 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2016 har Svolders substansvärde minskat med 8 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod minskat med 8 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 113,50 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 9 procent


Release Release