SVOLDERS SUBSTANSVÄRDE 2017-01-20: 188 SEK/AKTIE

Svolders substansvärde ökade med 2 SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2017 har Svolders substansvärde ökat med 2 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod varit oförändrat. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 199,00 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 6 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 250,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 33 procent i förhållande till substansvärdet.)

Under Svolders innevarande verksamhetsår, sedan 2016-09-01, har substansvärdet ökat med 12 procent inklusive reinvesterad utdelning. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 2 procent.   


Release Release