Svolders substansvärde 2012-02-10: 67 SEK/aktie

Svolders substansvärde minskade med 1SEK/aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2012 har Svolders substansvärde ökat med 14 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod ökat med 10 procent.
Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 54,25 SEK, vilket innebär att substansvärderabatten var 19 procent.


wkr0006.pdf wkr0006.pdf