Svolders substansvärde 2020-12-18: 170 SEK per aktie

Svolders substansvärde ökade med 4 SEK per aktie föregående vecka.

Hittills under kalenderåret 2020 har Svolders substansvärde, inklusive reinvesterad utdelning, ökat med 26 procent. Det utdelningsjusterade småbolagsindexet CSRX har under motsvarande tidsperiod stigit 20 procent. Senaste betalkurs för Svolders B-aktie var 173,80 SEK, vilket innebär att B-aktien handlades med en premie om 2 procent i förhållande till substansvärdet.

(Senaste betalkurs för Svolders A-aktie var 198,00 SEK, vilket innebär att A-aktien handlades med en premie om 17 procent i förhållande till substansvärdet.)

Nästa substansvärde kommer att publiceras efter börsens stängning den 30/12 2020.


Svolders substansvärde 2020-12-18: 170 SEK per aktie Svolders substansvärde 2020-12-18: 170 SEK per aktie